Advancers

Qualification Round
Seed Handle Problem Set Rating Points
1 misof Bye 2830 Bye
2 SnapDragon Qualification Set 7/9/14 2879 955.76
3 tomek Bye 3204 Bye
4 Petr Bye 3344 Bye
5 bmerry Bye 3102 Bye
6 Eryx Bye 2880 Bye
7 krijgertje Bye 2761 Bye
8 ploh Bye 2394 Bye
9 John Dethridge Bye 2410 Bye
10 marek.cygan Bye 2834 Bye
11 Per Bye 2761 Bye
12 ivan_metelsky Bye 2974 Bye
13 bladerunner Bye 2672 Bye
14 rem Bye 2941 Bye
15 kalinov Bye 2745 Bye
16 reid Bye 2705 Bye
17 AdrianKuegel Bye 1847 Bye
18 Yarin Bye 2609 Bye
19 andrewzta Bye 2429 Bye
20 dgarthur Bye 2633 Bye
21 antimatter Bye 2483 Bye
22 lars Bye 1896 Bye
23 gawry Bye 2660 Bye
24 venco Bye 2219 Bye
25 pparys Bye 2361 Bye
26 lovro Bye 2348 Bye
27 ACRush Bye 3390 Bye
28 Andrew_Lazarev Bye 2511 Bye
29 grotmol Qualification Set 7/9/14 2481 874.68
29 Zis Bye 2109 Bye
31 nicka81 Bye 2085 Bye
32 tmyklebu Bye 2420 Bye
33 monsoon Bye 2081 Bye
34 RalphFurmaniak Bye 2245 Bye
35 WSX Bye 2413 Bye
36 Mike Mirzayanov Bye 2017 Bye
37 Revenger Bye 2364 Bye
38 Jan_Kuipers Bye 2252 Bye
39 embe Bye 2010 Bye
40 marian Bye 1752 Bye
41 Ruberik Bye 2078 Bye
42 overwise Bye 2053 Bye
43 Klinck Bye 2500 Bye
44 daveagp Bye 2519 Bye
45 ardiankp Bye 2305 Bye
46 haha Bye 2291 Bye
47 mathijs Bye 2625 Bye
48 evgeni Bye 2043 Bye
49 HiltonLange Bye 2000 Bye
50 bigg_nate Qualification Set 2/10/13 2368 526.47
51 martinp534 Bye 2077 Bye
52 dmytro Bye 2306 Bye
53 LunaticFringe Bye 1798 Bye
54 liympanda Bye 2359 Bye
55 Snail Bye 1980 Bye
56 madking Bye 2036 Bye
57 JongMan Bye 2360 Bye
58 Im2Good Bye 2169 Bye
59 natori Bye 2620 Bye
60 algostorm Bye 1915 Bye
61 jdmetz Bye 2250 Bye
61 jms137 Bye 1924 Bye
61 kalmakka Bye 2203 Bye
64 Jasko Bye 2435 Bye
65 Egor Bye 2747 Bye
66 gevak Bye 2178 Bye
67 kedaizd Bye 2113 Bye
68 malcin Bye 2793 Bye
68 benetin Bye 1958 Bye
70 cyfra Bye 2894 Bye
71 halyavin Bye 2343 Bye
72 jakubr Bye 2341 Bye
73 Ying Bye 2454 Bye
74 elizarov Bye 2075 Bye
75 jshute Bye 2063 Bye
76 Ulan Bye 1760 Bye
77 Savior Bye 1584 Bye
77 unChabonSerio Qualification Set 5/6/12 2155 866.02
79 KOTEHOK Bye 2313 Bye
80 ante Bye 2314 Bye
81 battyone Bye 1795 Bye
82 futo Bye 1863 Bye
83 hagman Bye 2115 Bye
84 singlethread Bye 1974 Bye
85 asaveljevs Bye 2179 Bye
86 Jacek Bye 1950 Bye
87 BenjaminHummel Bye 2138 Bye
87 tjq Bye 1984 Bye
89 gepa Bye 1831 Bye
90 warmingup Qualification Set 2/10/13 1860 688.26
91 Mootz Bye 2484 Bye
92 fuwenjie Bye 2459 Bye
93 dvickrey Qualification Set 4/11/15 2039 545.68
94 tomal Bye 2383 Bye
95 Ryan Bye 1668 Bye
96 bjacoke001 Bye 2183 Bye
96 hauser Bye 1771 Bye
98 bolu Qualification Set 4/11/15 1911 562.60
99 PaulJefferys Bye 2282 Bye
100 loopy Bye 2133 Bye
101 Rounder Qualification Set 1/3/8 2048 876.32
102 OpenGL Bye 2697 Bye
102 kgeorgiy2 Bye 2188 Bye
104 mikolajz Bye 2222 Bye
105 Cosmin.ro Bye 2068 Bye
105 DjinnKahn Bye 2049 Bye
107 paranoia Bye 2280 Bye
107 skanthak Bye 2191 Bye
109 NPermyakov Qualification Set 4/11/15 1945 601.87
110 po Qualification Set 5/6/12 2335 729.72
111 Vedensky Qualification Set 5/6/12 2588 780.84
112 nullspace Qualification Set 2/10/13 1972 579.54
113 zwdant Qualification Set 1/3/8 2278 819.57
114 aboyner Qualification Set 7/9/14 1654 673.41
115 Abednego Qualification Set 5/6/12 1668 722.67
116 dmks Qualification Set 1/3/8 1768 882.90
117 BjarkeDahlEbert Qualification Set 4/11/15 1997 567.37
117 satej Qualification Set 2/10/13 1745 524.70
119 Wasteland Qualification Set 1/3/8 1994 747.96
120 zig2 Qualification Set 7/9/14 2051 918.15
121 sephiroth79 Qualification Set 4/11/15 1983 466.54
122 sghao126 Qualification Set 2/10/13 2286 570.93
123 PMH Qualification Set 2/10/13 2088 538.18
124 Soultaker Qualification Set 5/6/12 2119 938.45
125 CatalinT Qualification Set 1/3/8 1877 945.11
125 pashka Qualification Set 5/6/12 2479 793.43
127 visualage Qualification Set 4/11/15 2096 633.11
128 gorsman Qualification Set 1/3/8 2311 647.96
129 lapsedbird Qualification Set 7/9/14 2509 217.73
130 mickle Qualification Set 5/6/12 1852 891.76
131 vahem Qualification Set 7/9/14 2438 933.11
132 zoidal Qualification Set 4/11/15 2077 236.35
133 IvanRomanov Qualification Set 7/9/14 1757 853.56
134 sjelkjd Qualification Set 1/3/8 1684 247.51
135 cnettel Qualification Set 5/6/12 2077 679.42
136 TAG Qualification Set 2/10/13 1276 662.86
137 Yi_Zhang Qualification Set 5/6/12 1628 663.15
137 NauCoder Qualification Set 7/9/14 2193 786.40
139 vvn Qualification Set 7/9/14 1717 867.92
140 cryst Qualification Set 2/10/13 1936 191.59
140 Modulator Qualification Set 4/11/15 1591 528.98
142 zhuzeyuan Qualification Set 5/6/12 2746 870.69
143 NSI Qualification Set 7/9/14 2255 761.88
143 agh Qualification Set 5/6/12 1763 862.00
145 dskloet Qualification Set 7/9/14 1885 805.76
146 Rocking Qualification Set 1/3/8 1655 846.32
147 XuChuan Qualification Set 4/11/15 2193 566.87
148 Gluk Qualification Set 5/6/12 2342 670.57
149 zbogi Qualification Set 1/3/8 2017 790.68
150 adic Qualification Set 4/11/15 1864 522.91
151 b285714 Qualification Set 2/10/13 2175 663.36
152 nhzp339 Qualification Set 2/10/13 1802 740.53
153 Sumudu Qualification Set 5/6/12 1955 832.98
154 rbl Qualification Set 5/6/12 1966 549.16
154 athenachu71 Qualification Set 2/10/13 2097 659.87
156 gunnark Qualification Set 2/10/13 1929 235.02
157 Kawigi Qualification Set 4/11/15 2296 245.60
158 Krzysan Qualification Set 2/10/13 2284 575.59
159 dzetkulict Qualification Set 7/9/14 1775 655.25
160 sql_lall Qualification Set 4/11/15 2200 240.48
161 Swetko Qualification Set 2/10/13 1863 834.20
161 szymcio Qualification Set 4/11/15 1840 242.57
163 Michael_Levin Qualification Set 2/10/13 1985 645.70
163 bigbug Qualification Set 7/9/14 2037 756.32
165 Psyho Qualification Set 5/6/12 2446 579.73
166 Maris Qualification Set 5/6/12 1837 534.06
166 adamg Qualification Set 5/6/12 1911 723.64
168 sean_henderson Qualification Set 7/9/14 1806 895.61
169 Barlennan Qualification Set 1/3/8 1666 694.45
170 Gassa Qualification Set 1/3/8 2224 228.29
171 Tomy Qualification Set 1/3/8 2018 239.70
172 ssancho2 Qualification Set 1/3/8 1956 237.34
172 roma Qualification Set 4/11/15 2215 242.74
174 kubus Qualification Set 2/10/13 2280 569.44
175 soul-net Qualification Set 5/6/12 2405 954.96
175 kia Qualification Set 2/10/13 2423 595.04
177 marijnk Qualification Set 1/3/8 1926 957.22
178 turuthok Qualification Set 7/9/14 1577 750.29
179 bjoeris Qualification Set 4/11/15 1450 243.66
180 dpecora Qualification Set 5/6/12 1652 539.01
181 eldering Qualification Set 5/6/12 1736 638.47
182 DAle Qualification Set 7/9/14 1843 832.91
183 kyky Qualification Set 1/3/8 1533 662.24
184 qixin99 Qualification Set 5/6/12 2173 236.18
185 Rostislav Qualification Set 7/9/14 2018 874.44
186 wdtseng Qualification Set 5/6/12 2019 713.01
186 chEEtah Qualification Set 4/11/15 1819 530.82
186 kindloaf Qualification Set 7/9/14 1902 758.30
189 gilbert Qualification Set 7/9/14 1688 881.09
190 lukasP Qualification Set 7/9/14 2053 746.75
191 bus Qualification Set 7/9/14 2304 841.61
192 mafattah Qualification Set 4/11/15 1658 238.62
193 abi_k Qualification Set 2/10/13 1879 166.50
194 br Qualification Set 7/9/14 1663 767.26
195 Crush Qualification Set 7/9/14 1909 750.42
196 Totster Qualification Set 7/9/14 1944 778.60
196 yanivinbar Qualification Set 5/6/12 1736 696.41
198 Minilek Qualification Set 5/6/12 1916 729.17
198 fpmc Qualification Set 7/9/14 1857 787.07
200 martin-at-ksp Qualification Set 7/9/14 1948 621.59
200 gLoG Qualification Set 4/11/15 1922 509.47
202 jo_chang Qualification Set 5/6/12 1937 528.57
202 jkburt Qualification Set 7/9/14 1575 848.07
204 kats Qualification Set 4/11/15 1642 246.63
205 tcs Qualification Set 7/9/14 1493 902.48
206 Vintik Qualification Set 2/10/13 2021 771.28
207 Googly Qualification Set 4/11/15 1324 509.45
207 abiczo Qualification Set 1/3/8 1602 538.42
209 Sparrow Qualification Set 7/9/14 1629 644.55
210 Vytenis Qualification Set 7/9/14 1896 552.54
210 .Invader Qualification Set 2/10/13 2242 364.96
210 jasonw Qualification Set 7/9/14 1926 749.24
213 Chicken1 Qualification Set 5/6/12 1785 609.96
214 maze_pallas Qualification Set 1/3/8 1824 235.92
215 Thief911 Qualification Set 7/9/14 1574 811.34
215 Sputnik Qualification Set 4/11/15 1529 583.61
217 Mg9H Qualification Set 7/9/14 1426 722.41
218 vdave Qualification Set 7/9/14 2137 806.26
219 loopman Qualification Set 1/3/8 1983 647.87
220 Katya_Lazareva Qualification Set 1/3/8 1694 846.13
221 bogklug Qualification Set 4/11/15 1886 235.36
222 valo_bg Qualification Set 5/6/12 1431 677.58
222 qbolec Qualification Set 2/10/13 2028 679.16
222 mics Qualification Set 7/9/14 1910 645.70
225 hyyylr Qualification Set 2/10/13 2047 843.56
225 onyx Qualification Set 1/3/8 1767 242.21
227 Sord Qualification Set 5/6/12 1322 228.38
227 fero Qualification Set 2/10/13 2163 517.86
229 Enogipe Qualification Set 1/3/8 1373 240.64
229 daizisheng Qualification Set 1/3/8 1894 224.61
229 lucab Qualification Set 4/11/15 2339 514.75
232 accek Qualification Set 2/10/13 1917 573.17
233 Idle Qualification Set 5/6/12 1851 221.32
233 icicle Qualification Set 5/6/12 1891 694.85
235 rotoZOOM Qualification Set 4/11/15 1536 245.29
235 Toivoa Qualification Set 5/6/12 1700 794.03
235 maone Qualification Set 2/10/13 1923 631.49
235 centipede80 Qualification Set 7/9/14 1824 708.44
239 timmac Qualification Set 1/3/8 1922 224.92
240 tck Qualification Set 7/9/14 1717 765.10
241 commandosii Qualification Set 2/10/13 1757 740.80
241 konqueror Qualification Set 1/3/8 1455 227.19
243 vad2 Qualification Set 1/3/8 1727 674.13
244 ziqing Qualification Set 5/6/12 1991 226.92
245 icecream Qualification Set 7/9/14 1943 761.80
246 Cosmi Qualification Set 2/10/13 1895 214.59
247 faen Qualification Set 5/6/12 1688 853.54
247 chogyonim Qualification Set 5/6/12 1621 229.61
249 InsaneParadox Qualification Set 5/6/12 1460 659.92
250 HappyDude Qualification Set 4/11/15 1861 524.98
250 RAVEman Qualification Set 7/9/14 2348 654.54
250 vyxaryx Qualification Set 5/6/12 1787 633.93
250 Dysentery Qualification Set 5/6/12 1736 579.40
254 dexy Qualification Set 4/11/15 1866 524.83
255 sabbir_yousuf Qualification Set 7/9/14 1510 821.29
255 Running Wild Qualification Set 4/11/15 1537 243.00
257 ChaiBot Qualification Set 1/3/8 1864 453.91
258 simonenko Qualification Set 1/3/8 2425 239.53
259 anikov Qualification Set 4/11/15 1648 245.20
260 idx Qualification Set 2/10/13 1506 724.04
261 amorosov Qualification Set 7/9/14 1567 491.06
262 What1 Qualification Set 5/6/12 1425 226.77
263 aussie Qualification Set 7/9/14 1754 535.73
264 tube2006 Qualification Set 5/6/12 1842 828.54
265 edx Qualification Set 2/10/13 2012 341.56
266 tjlandy Qualification Set 5/6/12 1806 232.98
267 TN_PKU Qualification Set 4/11/15 1546 758.94
268 Michael_Rybak Qualification Set 5/6/12 2106 524.36
269 igorsk Qualification Set 5/6/12 1840 572.28
270 mastodonth Qualification Set 5/6/12 1607 238.47
271 aubergineanode Qualification Set 1/3/8 1907 877.28
272 Matei Qualification Set 4/11/15 1952 239.80
272 _efer_ Qualification Set 7/9/14 2446 743.45
274 quazee Qualification Set 1/3/8 1702 527.58
275 pppancho Qualification Set 7/9/14 1945 885.59
275 DarLam Qualification Set 2/10/13 1825 558.39
277 bsauerwine Qualification Set 7/9/14 1827 551.55
277 ionels Qualification Set 1/3/8 1392 232.36
279 sheiech Qualification Set 7/9/14 2144 226.95
280 OpenGL4Dummies Qualification Set 2/10/13 1695 470.20
280 Larry Qualification Set 4/11/15 1625 240.87
282 lujo Qualification Set 2/10/13 1941 621.08
283 mrcoder Qualification Set 2/10/13 1462 623.56
283 wyatt Qualification Set 5/6/12 1711 580.63
285 iforiq Qualification Set 4/11/15 1875 604.56
286 vavadera Qualification Set 2/10/13 1849 193.81
287 stone Qualification Set 2/10/13 1920 604.43
288 zjq Qualification Set 2/10/13 -1 643.97
289 JuLLaSS Qualification Set 4/11/15 1642 235.11
290 mdk Qualification Set 5/6/12 1801 597.34
291 cruizza Qualification Set 4/11/15 1668 239.70
292 tgrbin Qualification Set 4/11/15 1782 242.66
293 hilfiger Qualification Set 1/3/8 1641 598.81
294 valeriy Qualification Set 5/6/12 1384 220.39
294 liux0229 Qualification Set 1/3/8 1524 438.61
296 yiming Qualification Set 4/11/15 1218 559.28
297 domino Qualification Set 7/9/14 2226 876.27
298 niphoton Qualification Set 1/3/8 1453 656.96
299 wstfgl Qualification Set 7/9/14 1505 451.39
300 kinfkong Qualification Set 7/9/14 1348 636.52
300 {dano} Qualification Set 1/3/8 2310 787.37
302 zhliu Qualification Set 7/9/14 1780 546.53
302 LampJinn Qualification Set 1/3/8 1751 664.02
304 pawel12 Qualification Set 5/6/12 2393 687.25
304 stubbscroll Qualification Set 4/11/15 1576 237.77
306 Dumitru Qualification Set 7/9/14 1695 671.61
307 ColinMacLeod Qualification Set 5/6/12 1702 235.80
308 nika Qualification Set 1/3/8 2233 810.41
308 nainiu Qualification Set 2/10/13 1734 704.72
308 xs0 Qualification Set 4/11/15 1684 241.31
311 connect4 Qualification Set 4/11/15 1652 239.57
312 ditzone Qualification Set 7/9/14 1970 830.49
313 jfjiang Qualification Set 4/11/15 1380 528.53
314 noheart Qualification Set 5/6/12 1450 747.56
315 slex Qualification Set 4/11/15 1679 242.52
316 Windrider Qualification Set 5/6/12 1765 614.73
316 hou Qualification Set 7/9/14 1762 641.11
318 ryanprichard Qualification Set 5/6/12 1728 495.78
319 zuzic Qualification Set 1/3/8 2230 777.49
320 DamianK Qualification Set 1/3/8 1573 668.22
321 rabu Qualification Set 1/3/8 1756 773.06
322 moh_taha_eg Qualification Set 4/11/15 1959 243.17
323 lchencat Qualification Set 7/9/14 1751 821.01
324 binarius Qualification Set 7/9/14 1604 723.73
325 cissy Qualification Set 2/10/13 1429 685.24
325 CrazyScratcher Qualification Set 5/6/12 1722 639.29
325 Tom_beta Qualification Set 2/10/13 1752 570.84
328 LRM Qualification Set 5/6/12 1746 522.98
329 gladius Qualification Set 5/6/12 1384 557.97
330 szywrz Qualification Set 4/11/15 2084 237.23
331 mziqing Qualification Set 1/3/8 1739 741.71
332 sin_13 Qualification Set 2/10/13 1615 544.72
332 natasha Qualification Set 5/6/12 1790 231.93
334 Nickolas Qualification Set 1/3/8 1756 651.34
334 Mozg Qualification Set 2/10/13 1599 219.76
334 ivankovic Qualification Set 5/6/12 1516 546.68
337 wz Qualification Set 5/6/12 1733 720.49
338 moggy Qualification Set 4/11/15 1732 532.98
339 WeixingLi Qualification Set 1/3/8 1514 234.52
339 eleusive Qualification Set 7/9/14 1645 676.85
341 nealzane Qualification Set 2/10/13 1779 170.69
341 gentoo Qualification Set 7/9/14 2220 536.71
341 Mathman19 Qualification Set 4/11/15 1693 240.03
344 TekGoNos Qualification Set 7/9/14 1834 616.17
345 pradhan_ptr Qualification Set 7/9/14 1507 509.56
346 anrieff Qualification Set 5/6/12 1554 651.97
346 vfortuna Qualification Set 2/10/13 1607 221.00
348 lyc1977 Qualification Set 2/10/13 1629 179.25
348 jachor Qualification Set 2/10/13 1829 722.30
350 oodinary Qualification Set 2/10/13 1721 384.57
351 blekdrago Qualification Set 7/9/14 2204 791.09
352 LuckyLibran Qualification Set 2/10/13 1475 215.14
353 metaljaguar Qualification Set 1/3/8 1607 678.12
354 covganet Qualification Set 4/11/15 1611 243.08
355 mmoll Qualification Set 2/10/13 1705 225.00
356 superjoel Qualification Set 1/3/8 1658 240.88
357 rajsekar_manok Qualification Set 7/9/14 1523 232.61
357 amirshim Qualification Set 7/9/14 1396 213.54
359 Macsy Qualification Set 1/3/8 2391 739.67
360 nigulh Qualification Set 2/10/13 2112 163.76
361 Hacker_QC Qualification Set 2/10/13 1130 601.41
362 bramandia Qualification Set 2/10/13 1651 205.44
362 chrbanx Qualification Set 2/10/13 1498 235.51
364 skatou Qualification Set 2/10/13 1520 232.23
365 humblefool Qualification Set 4/11/15 2320 245.31
366 ged Qualification Set 2/10/13 1508 220.87
367 bsdude Qualification Set 7/9/14 1684 211.56
367 Gigz Qualification Set 4/11/15 1912 243.20
369 LinusLee Qualification Set 1/3/8 1681 232.01
369 giks Qualification Set 4/11/15 1711 243.70
369 Wombatfreak Qualification Set 7/9/14 1344 624.31
372 haipt81 Qualification Set 4/11/15 1646 520.83
373 vividmxx Qualification Set 1/3/8 2496 638.99
374 Mojito1 Qualification Set 2/10/13 1884 207.29
375 Vigothebest Qualification Set 2/10/13 1903 530.88
376 smsorin Qualification Set 5/6/12 1993 532.46
376 Mikael.Ernholm Qualification Set 5/6/12 1611 224.71
378 cz.vx.bc Qualification Set 4/11/15 2231 237.26
379 rgrig Qualification Set 2/10/13 1745 224.91
380 Javi Qualification Set 5/6/12 1544 619.12
381 along Qualification Set 2/10/13 1559 629.92
382 mmmcd Qualification Set 5/6/12 1661 657.93
382 olo Qualification Set 1/3/8 2164 696.98
384 solman Qualification Set 1/3/8 1660 571.60
385 starfrog Qualification Set 2/10/13 1322 378.73
386 rlp Qualification Set 2/10/13 1902 483.63
387 Ice-man Qualification Set 1/3/8 1444 245.67
388 cpcs Qualification Set 7/9/14 1357 759.84
389 gsais Qualification Set 1/3/8 1400 664.64
390 VitalyGoldstein Qualification Set 4/11/15 2138 240.67
391 technobug Qualification Set 1/3/8 1649 609.74
392 wshtb Qualification Set 1/3/8 1504 700.12
392 DrewHudson Qualification Set 4/11/15 1646 236.91
392 myprasanna Qualification Set 7/9/14 1927 663.97
395 Issi Qualification Set 1/3/8 1892 228.81
396 Wojtek Qualification Set 4/11/15 1794 240.50
396 nerx Qualification Set 2/10/13 1563 181.94
396 yoho Qualification Set 4/11/15 1441 244.99
399 Pawa Qualification Set 5/6/12 1810 594.97
400 crem Qualification Set 1/3/8 1524 688.64
401 shell Qualification Set 7/9/14 2627 725.09
402 HeaDacHe Qualification Set 2/10/13 1679 588.68
403 dispanser Qualification Set 2/10/13 1381 235.22
404 tenshiyuan Qualification Set 2/10/13 1558 206.74
405 Janq Qualification Set 5/6/12 1752 554.86
406 Rotsor Qualification Set 1/3/8 1512 241.25
407 wrjxm Qualification Set 2/10/13 1559 494.40
408 ZarkT Qualification Set 7/9/14 1489 197.52
408 BhaGeera Qualification Set 2/10/13 1479 643.49
408 pazabo Qualification Set 2/10/13 1778 187.64
408 Dmitry.Lepikhin Qualification Set 4/11/15 1454 529.63
408 vesko Qualification Set 4/11/15 1325 246.83
413 jianqinf Qualification Set 1/3/8 1482 818.01
414 andrzejk Qualification Set 5/6/12 1953 952.52
415 VegetableB Qualification Set 2/10/13 1969 527.12
416 bugzpodder Qualification Set 1/3/8 1804 684.24
416 matjud Qualification Set 4/11/15 1620 246.09
418 forest Qualification Set 1/3/8 1978 233.92
418 collin Qualification Set 7/9/14 1618 733.71
420 Aldanur Qualification Set 5/6/12 1391 228.81
420 seliv Qualification Set 2/10/13 1322 221.63
422 yaro Qualification Set 7/9/14 1574 545.86
423 richard.liem Qualification Set 2/10/13 1126 525.13
424 jackiex Qualification Set 4/11/15 1648 537.65
425 88 Qualification Set 4/11/15 1604 245.32
425 daniel314 Qualification Set 5/6/12 1475 576.91
425 lyt Qualification Set 1/3/8 1638 634.15
428 L Qualification Set 4/11/15 1759 240.18
428 SuperRaskao Qualification Set 1/3/8 1624 226.03
430 leemars Qualification Set 1/3/8 1483 599.32
431 Gronkowiec Qualification Set 4/11/15 1334 534.16
431 pashanhu Qualification Set 4/11/15 1703 542.86
433 vdovichenkoVP Qualification Set 1/3/8 1491 695.16
434 yasha Qualification Set 7/9/14 1677 545.45
434 yiuyuho Qualification Set 1/3/8 2286 238.15
436 pure_ Qualification Set 2/10/13 1535 620.56
436 ASab Qualification Set 7/9/14 1762 234.46
438 boltonia Qualification Set 2/10/13 1593 494.63
439 kappa Qualification Set 7/9/14 1930 771.77
440 w_ Qualification Set 7/9/14 2176 707.79
441 bodq Qualification Set 5/6/12 1538 654.31
442 radomirm Qualification Set 5/6/12 1587 526.58
442 xinming1226 Qualification Set 2/10/13 1546 771.05
444 joely Qualification Set 7/9/14 1311 215.58
445 nowakpl Qualification Set 5/6/12 1584 601.31
445 kranjit Qualification Set 7/9/14 1236 429.67
447 neo_bd Qualification Set 2/10/13 1603 216.03
447 neitsch Qualification Set 2/10/13 1444 206.91
449 tsycho Qualification Set 1/3/8 1166 587.64
450 fafnir Qualification Set 1/3/8 1665 613.85
450 jkraju Qualification Set 4/11/15 1332 236.31
450 andro Qualification Set 5/6/12 1294 220.77
453 NetCoderCN Qualification Set 5/6/12 1507 602.80
454 nya Qualification Set 4/11/15 2472 244.43
454 Rustyoldman Qualification Set 2/10/13 1402 206.46
456 Karalabe Qualification Set 2/10/13 1608 181.93
457 jfreyss Qualification Set 2/10/13 1229 157.80
458 henryouly Qualification Set 7/9/14 1138 221.87
459 saintila Qualification Set 1/3/8 1408 529.13
460 algorithmus_ua Qualification Set 4/11/15 1585 236.99
460 Demasi Qualification Set 4/11/15 1791 238.13
460 goo Qualification Set 2/10/13 1745 316.85
463 purelover Qualification Set 1/3/8 1687 229.95
464 bobbyzhu Qualification Set 2/10/13 1556 317.74
464 smell Qualification Set 4/11/15 1326 794.64
466 maniek Qualification Set 5/6/12 1539 228.48
466 jcerovec Qualification Set 5/6/12 1248 519.95
468 tripleCross Qualification Set 2/10/13 1030 229.37
468 saraedum2 Qualification Set 1/3/8 1626 237.36
468 leadhyena_inran Qualification Set 7/9/14 1554 634.37
471 blackmath Qualification Set 5/6/12 1871 228.60
472 hoda Qualification Set 7/9/14 1552 660.67
473 vlad.ionescu Qualification Set 2/10/13 1454 318.15
474 elhipercubo Qualification Set 7/9/14 2085 837.48
474 Qool Qualification Set 5/6/12 1185 230.17
476 tigerBarb Qualification Set 1/3/8 1549 485.28
477 brtzsnr Qualification Set 5/6/12 2057 734.01
478 matias Qualification Set 7/9/14 1983 232.26
479 fullDump Qualification Set 7/9/14 1451 473.78
480 jmzero Qualification Set 4/11/15 2146 244.29
481 rrenaud Qualification Set 7/9/14 1625 666.47
482 the_one_smiley Qualification Set 5/6/12 1351 233.82
482 Marto Qualification Set 4/11/15 959 240.28
484 rsasanka Qualification Set 4/11/15 1224 235.49
484 theflea74 Qualification Set 7/9/14 1536 200.51
486 luishhh Qualification Set 2/10/13 1727 227.22
486 aktayv Qualification Set 7/9/14 1510 644.30
488 {rustam} Qualification Set 5/6/12 1323 413.48
488 mattedwards Qualification Set 4/11/15 1467 245.63
490 Luputh Qualification Set 1/3/8 1633 510.39
491 majia Qualification Set 2/10/13 1298 209.46
492 liulike Qualification Set 7/9/14 1601 609.46
493 Hitiek Qualification Set 7/9/14 1525 207.01
493 userundefined Qualification Set 4/11/15 1534 233.96
495 Pasto Qualification Set 5/6/12 1645 553.30
495 B4die Qualification Set 2/10/13 1266 231.96
497 0moikane Qualification Set 5/6/12 1427 220.49
498 SeongHun Qualification Set 5/6/12 1236 220.90
499 hoanglan Qualification Set 2/10/13 1521 229.66
499 Mic47 Qualification Set 2/10/13 1474 213.52
501 pablo.aguilar Qualification Set 4/11/15 1338 247.47
502 kudlatyPL Qualification Set 1/3/8 1234 230.52
503 shuvovse Qualification Set 5/6/12 1514 219.38
504 Stefan70 Qualification Set 1/3/8 1694 226.13
504 Magicwind Qualification Set 5/6/12 1517 234.86
506 notmasteryet Qualification Set 1/3/8 1424 620.72
507 elimgta Qualification Set 4/11/15 1177 233.86
508 sahalas Qualification Set 2/10/13 1506 223.58
509 bug27 Qualification Set 2/10/13 1916 513.93
510 ulzha Qualification Set 2/10/13 1609 221.70
510 tnovak Qualification Set 7/9/14 1995 777.99
512 mayi Qualification Set 4/11/15 1574 546.44
513 Bytekeeper Qualification Set 5/6/12 1575 546.16
514 tnn Qualification Set 1/3/8 1693 779.11
514 GMania Qualification Set 4/11/15 1479 235.13
516 limun1 Qualification Set 2/10/13 1349 192.36
516 bee_ Qualification Set 4/11/15 1498 244.73
518 Merlin[Kyiv] Qualification Set 4/11/15 1713 238.53
519 finrod Qualification Set 2/10/13 1624 205.12
520 JavaNerd Qualification Set 4/11/15 1288 240.71
520 i12xz Qualification Set 5/6/12 1773 935.03
522 bluequark Qualification Set 1/3/8 1596 241.95
522 vcenit Qualification Set 1/3/8 1400 233.17
524 piotr_didyk Qualification Set 5/6/12 1458 567.83
525 magneton Qualification Set 5/6/12 1488 522.31
525 ShootMe Qualification Set 7/9/14 1488 201.78
527 goldcoder Qualification Set 7/9/14 1485 482.17
528 truelazyboy Qualification Set 1/3/8 1336 579.22
528 TrePe Qualification Set 2/10/13 1238 202.62
530 jambon_vn Qualification Set 4/11/15 1154 240.25
530 guanyxcn Qualification Set 5/6/12 1691 238.53
532 butler Qualification Set 2/10/13 1323 210.16
533 tomek2 Qualification Set 1/3/8 1470 629.29
533 mathmike Qualification Set 5/6/12 1591 234.93
535 NhanNguyen Qualification Set 4/11/15 1442 234.57
536 Pops Qualification Set 4/11/15 1431 238.54
537 harg Qualification Set 5/6/12 1405 503.18
537 King_Bette Qualification Set 4/11/15 1221 652.88
539 frcw Qualification Set 2/10/13 1498 167.48
540 mido1236 Qualification Set 1/3/8 1264 452.87
540 TypeONegative Qualification Set 1/3/8 1467 238.15
542 duner Qualification Set 1/3/8 1512 232.34
542 hotwoniu Qualification Set 5/6/12 1270 494.20
544 RobertDonald Qualification Set 5/6/12 1402 237.26
544 Knight_Fear Qualification Set 7/9/14 1341 217.02
544 fireduck Qualification Set 7/9/14 1515 389.21
547 mohandasks Qualification Set 1/3/8 1354 621.76
548 saaem Qualification Set 7/9/14 1462 527.26
549 KelvinYe Qualification Set 2/10/13 1305 174.56
550 pavamKoder Qualification Set 4/11/15 1459 233.88
551 AnakSibolga Qualification Set 7/9/14 950 208.75
552 JRR Qualification Set 7/9/14 1833 592.47
553 kaman Qualification Set 5/6/12 1291 315.06
554 Xander_tc Qualification Set 7/9/14 1745 558.98
555 YZF Qualification Set 4/11/15 887 501.69
555 dragoon Qualification Set 1/3/8 2013 453.61
557 kiler Qualification Set 7/9/14 1331 605.90
557 ksalova Qualification Set 5/6/12 1449 242.38
559 choweining Qualification Set 1/3/8 1447 239.63
559 GhostStalker Qualification Set 1/3/8 1511 224.76
561 Aptor Qualification Set 2/10/13 1264 184.28
561 Minny Qualification Set 4/11/15 1260 233.63
561 hahastar Qualification Set 5/6/12 1446 240.00
564 gy Qualification Set 5/6/12 1937 564.43
565 kgd314 Qualification Set 1/3/8 1561 640.62
566 NeverMore Qualification Set 4/11/15 1375 247.96
566 oldbig Qualification Set 7/9/14 1516 668.27
568 MntlChaos Qualification Set 4/11/15 1358 235.18
569 noiro Qualification Set 5/6/12 1278 582.21
570 sirgawain33 Qualification Set 4/11/15 1503 243.14
571 kdekid Qualification Set 4/11/15 1308 238.55
572 RobertNix Qualification Set 7/9/14 1293 701.36
573 bjq_cn Qualification Set 7/9/14 1257 541.20
574 The_Hedgehog Qualification Set 7/9/14 1894 640.32
575 Fory Qualification Set 1/3/8 1429 613.21
576 xuezaiyue Qualification Set 1/3/8 1528 798.21
577 ketanjp Qualification Set 4/11/15 1668 523.05
577 zolom Qualification Set 4/11/15 1165 236.00
579 dana Qualification Set 7/9/14 1334 213.00
580 __OK__ Qualification Set 5/6/12 969 514.14
580 3on Qualification Set 2/10/13 1078 175.66
580 -oo- Qualification Set 4/11/15 1593 240.92
580 tanmoy Qualification Set 5/6/12 1484 522.05
584 Major_Hostility Qualification Set 1/3/8 1405 240.18
584 psiblade Qualification Set 7/9/14 1405 206.95
586 vbvan Qualification Set 5/6/12 1754 532.25
587 ReiVaX18 Qualification Set 1/3/8 1592 239.72
587 the_real_janski Qualification Set 5/6/12 1378 329.94
589 stugrammer Qualification Set 7/9/14 1807 713.93
590 mrbobguy Qualification Set 7/9/14 1420 522.91
591 Elmiguel409 Qualification Set 4/11/15 2030 241.50
591 toshke Qualification Set 5/6/12 1756 589.60
593 aussieviet Qualification Set 4/11/15 1466 493.37
594 hhen926 Qualification Set 4/11/15 1207 245.78
594 yaojian518 Qualification Set 7/9/14 1139 213.54
596 mihar Qualification Set 1/3/8 1191 504.53
597 abstractwhiz Qualification Set 1/3/8 1881 625.74
597 dark_shadow Qualification Set 4/11/15 1340 486.77
599 knuckleslives Qualification Set 7/9/14 1838 618.27
600 flexp Qualification Set 7/9/14 1549 213.55
600 Angor Qualification Set 7/9/14 1623 681.31
602 hac0demon Qualification Set 1/3/8 1544 239.71
602 Skipy Qualification Set 1/3/8 1482 236.18
604 jerschneid Qualification Set 1/3/8 1355 511.35
605 mondr Qualification Set 4/11/15 1400 233.89
605 chilre Qualification Set 5/6/12 1353 231.86
607 pawko Qualification Set 5/6/12 1616 593.26
607 BladeMaster Qualification Set 5/6/12 991 235.52
609 lzx Qualification Set 2/10/13 1382 165.48
609 tperry Qualification Set 1/3/8 1382 530.84
611 palo Qualification Set 1/3/8 1961 620.60
612 ccooper Qualification Set 4/11/15 991 234.46
613 aylex Qualification Set 5/6/12 1343 578.78
613 karol1 Qualification Set 2/10/13 1934 197.47
613 auror Qualification Set 1/3/8 1745 695.07
616 nnahas Qualification Set 7/9/14 1285 374.95
617 AnyTime Qualification Set 7/9/14 1624 900.13
618 astarche Qualification Set 1/3/8 1250 228.98
618 tikan Qualification Set 5/6/12 1317 753.25
620 jnst Qualification Set 4/11/15 1675 237.81
621 shevaknu Qualification Set 4/11/15 1347 243.27
622 feitian Qualification Set 2/10/13 1330 158.76
623 Mr.WA Qualification Set 2/10/13 954 158.83
624 zoutao Qualification Set 2/10/13 1255 164.14
625 y Qualification Set 4/11/15 1346 243.86
626 allchk Qualification Set 1/3/8 1219 232.61
626 genavt Qualification Set 2/10/13 1312 517.81
628 MoodCrimson Qualification Set 1/3/8 1167 231.39
629 yadakishore Qualification Set 1/3/8 1158 241.09
630 yohney Qualification Set 7/9/14 1534 216.95
630 ashirwad Qualification Set 7/9/14 1420 211.05
632 bikelost Qualification Set 4/11/15 1201 303.29
632 magicpig Qualification Set 2/10/13 1276 168.72
634 plapro Qualification Set 1/3/8 1147 225.00
634 acsaba Qualification Set 2/10/13 1475 177.40
636 TN_BDFZ Qualification Set 1/3/8 1569 238.98
636 fir Qualification Set 4/11/15 997 242.09
638 mathman Qualification Set 5/6/12 1342 226.41
639 dontoptimize Qualification Set 1/3/8 1340 226.25
640 Zheng Qualification Set 7/9/14 1229 210.70
640 RomanD Qualification Set 5/6/12 1355 228.20
640 ThomasTT Qualification Set 4/11/15 1363 517.53
643 sgstair Qualification Set 1/3/8 1338 226.18
644 marojala Qualification Set 2/10/13 1469 220.58
645 ingvarrr Qualification Set 1/3/8 1267 239.51
646 ifndef Qualification Set 4/11/15 1600 245.24
647 cagonzalezto Qualification Set 4/11/15 1404 242.78
648 sjitters Qualification Set 2/10/13 1338 869.50
649 gdiego Qualification Set 1/3/8 1514 227.11
650 kelebron Qualification Set 2/10/13 1375 185.46
651 gutalin Qualification Set 2/10/13 1712 317.24
652 simcoen Qualification Set 4/11/15 1262 234.83
653 rusnakp Qualification Set 5/6/12 1101 524.90
654 nike Qualification Set 5/6/12 1334 224.82
655 kiveol Qualification Set 4/11/15 1300 240.53
656 Malkava Qualification Set 4/11/15 1332 244.03
657 gcc Qualification Set 4/11/15 971 234.03
658 martin_joerg Qualification Set 7/9/14 1452 503.88
658 Seiz3r Qualification Set 7/9/14 1235 216.63
660 wongiseng Qualification Set 4/11/15 1453 242.97
661 matthew0028 Qualification Set 2/10/13 1191 194.15
661 Charles28 Qualification Set 2/10/13 1309 213.82
663 cypressx Qualification Set 1/3/8 1242 241.41
664 xdragon Qualification Set 7/9/14 1174 200.46
665 john7331 Qualification Set 2/10/13 1052 202.25
666 preyas_p Qualification Set 5/6/12 1450 622.59
666 felix_halim Qualification Set 4/11/15 1706 240.52
668 caopeng Qualification Set 4/11/15 1589 241.99
668 eam Qualification Set 7/9/14 992 226.27
670 niemela Qualification Set 5/6/12 1420 522.86
671 kuvkir Qualification Set 4/11/15 1208 237.99
672 mauvecloud Qualification Set 1/3/8 1208 561.47
673 linzi Qualification Set 5/6/12 1010 224.21
673 Kirill Uvaev Qualification Set 7/9/14 1105 593.55
675 Shadrach Qualification Set 4/11/15 1263 238.63
676 leiz Qualification Set 5/6/12 1244 464.18
676 rage_true Qualification Set 1/3/8 1432 230.61
678 radium Qualification Set 2/10/13 1254 155.47
679 Holgrave Qualification Set 5/6/12 1321 219.83
680 Archimedean1 Qualification Set 7/9/14 1163 221.05
680 phoenix53 Qualification Set 5/6/12 1397 544.67
682 huntergt Qualification Set 1/3/8 1207 229.33
682 xnitin Qualification Set 7/9/14 1456 200.39
684 xiady Qualification Set 4/11/15 1252 652.45
685 vinko Qualification Set 1/3/8 1229 226.24
686 N][M Qualification Set 2/10/13 1306 820.90
687 feira Qualification Set 1/3/8 1139 673.54
688 gcdart Qualification Set 4/11/15 1517 237.60
689 gubd Qualification Set 7/9/14 1233 353.43
690 cardonha Qualification Set 2/10/13 1248 290.30
690 kosmo73 Qualification Set 4/11/15 1695 238.38
692 yuku Qualification Set 4/11/15 1597 233.87
693 HoldMeDown Qualification Set 1/3/8 1044 241.79
693 lordbogy Qualification Set 7/9/14 1300 915.43
693 CAQ Qualification Set 2/10/13 1231 167.10
696 xlvector Qualification Set 4/11/15 1111 237.34
697 ggmmddjj06 Qualification Set 7/9/14 1205 683.36
698 amrhussein87 Qualification Set 5/6/12 1175 231.91
699 nessumo Qualification Set 2/10/13 1300 185.13
700 Aesop Qualification Set 1/3/8 1512 460.47
701 USSJoin Qualification Set 1/3/8 1213 242.65
702 codager Qualification Set 1/3/8 1273 229.75
703 jthread Qualification Set 1/3/8 1791 243.20
703 e1 Qualification Set 1/3/8 1110 231.21
705 nimisis Qualification Set 2/10/13 1202 214.48
706 matic Qualification Set 1/3/8 1196 230.90
707 Baton Qualification Set 2/10/13 1270 236.26
708 elfinka Qualification Set 2/10/13 1033 343.42
709 kjj2 Qualification Set 5/6/12 1220 711.09
710 xuecaijia Qualification Set 7/9/14 888 740.93
711 shalinmangar Qualification Set 4/11/15 942 239.00
712 nick_patt Qualification Set 5/6/12 1181 508.30
712 powerlh Qualification Set 2/10/13 1177 166.50
714 Protean Qualification Set 2/10/13 1187 218.40
715 opi Qualification Set 1/3/8 1149 231.89
716 31337 Qualification Set 5/6/12 1257 234.33
717 hlplk Qualification Set 5/6/12 1142 229.94
718 jknight Qualification Set 2/10/13 900 163.21
719 mckavity Qualification Set 1/3/8 977 240.49
720 pyramid105 Qualification Set 7/9/14 1151 196.79
721 snard6 Qualification Set 1/3/8 928 231.76
722 lpolasek Qualification Set 2/10/13 1012 174.04
723 david_angga888 Qualification Set 2/10/13 1295 295.79
724 cloudkj Qualification Set 4/11/15 1018 237.91
725 caihl Qualification Set 4/11/15 1154 510.25
726 jia Qualification Set 2/10/13 1903 201.74
726 Lyova Qualification Set 5/6/12 1421 224.97
728 boets Qualification Set 4/11/15 1019 236.43
729 ankorol Qualification Set 2/10/13 945 185.74
730 cojocb Qualification Set 4/11/15 928 241.33
731 stanojevic Qualification Set 7/9/14 1122 482.88
732 kazenokizu Qualification Set 1/3/8 1127 489.66
733 nic1987 Qualification Set 4/11/15 1238 242.84
734 vlad_D Qualification Set 5/6/12 1336 236.51
735 SteinBR Qualification Set 5/6/12 1561 651.15
736 mpaulse Qualification Set 4/11/15 1124 236.05
737 manik_iiit Qualification Set 5/6/12 1278 464.83
738 kripa82 Qualification Set 4/11/15 1044 243.59
739 vith Qualification Set 5/6/12 1032 229.80
740 Moutch Qualification Set 1/3/8 1094 233.69
741 geethan Qualification Set 1/3/8 1080 234.29
741 lei0883 Qualification Set 7/9/14 1077 240.06
743 soni_maulik Qualification Set 1/3/8 1008 232.15
744 Nikaustr Qualification Set 2/10/13 1489 170.42
745 pconrad Qualification Set 5/6/12 940 226.49
746 harhazahavarye Qualification Set 2/10/13 1042 172.45
747 moniruzzaman Qualification Set 7/9/14 854 426.31
748 Tisho Qualification Set 5/6/12 845 225.59
749 zhengqiang Qualification Set 7/9/14 625 530.03
750 80x86 Qualification Set 1/3/8 1125 282.43

AMD

NSA

VeriSign

UBS